Lees hier het laatste nieuws!

Over logopedie

Logopedie is het onderzoeken en verbeteren van de communicatie, hierbij hoort: goed kunnen spreken, luisteren, begrijpen en gebruiken van de taal, goed gebruik van de stem en de ademhaling, maar ook de mondgewoonten en verbeteren van de beheersing en coördinatie van de spieren van het mondgebied bij het slikken. Verder ondersteunt de logopedist ook bij het ontwikkelen van gehoor-, luister-, schrijf- en leesvaardigheden bij zowel kinderen als volwassenen. Naast onderzoek en behandeling geeft de logopedist ook advies en informatie over de communicatie en het eten en drinken.

 

Logopedie bij LogoPlus10676220_402830036564290_6372996785636600993_n.jpg

 

LogoPlus is een all-round logopediepraktijk, de logopedisten hebben diverse specialisaties. Lees hier meer over op de Pagina 'Wie Wij Zijn'.

De onderstaande problemen worden bij LogoPlus onderzocht en behandeld:

Lees meer over logopedie bij neurologische problemen (een probleem in de hersenen) in onze flyer Logopedie bij neurologie

 

Voor veelgestelde vragen over de verschillende vakgebieden en de meest voorkomende klachten, verwijzen wij u naar het onderdeel Vraagbaak op deze website. Wellicht dat het antwoord op uw vraag er ook al bij staat!

 

Hoe werken wij

Na aanmelding bij LogoPlus volgen een eerste intakegesprek met een anamnese en een onderzoek. Soms zijn er meer afspraken nodig om de klacht te onderzoeken. In overleg worden daarna zonodig de behandeldoelen bepaald die in een behandelovereenkomst met u worden vastgelegd. Een voorbeeld van deze overeenkomst vindt u hier. (klik hier) 

Een behandelafspraak vindt meestal (twee)wekelijks plaats en duurt maximaal een half uur. Bij het plannen van afspraken houden wij zo veel mogelijk rekening met de school- en werktijden. Bij de behandeling van kinderen is het belangrijk dat één van de ouders (regelmatig) aanwezig is. Om het onderzoek of de behandelingen vergoed te krijgen van uw zorgverzekering dient u vóór de eerste afspraak een verwijzing van een arts in uw bezit te hebben.

De logopedist geeft aan welke oefeningen nodig zijn voor de behandeling en hoe vaak ze gedaan moeten worden. Om goed resultaat te krijgen is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt en dat deze oefeningen doet (met uw kind). Na een afgesproken periode van behandelen vindt een evaluatie plaats, waarbij de behandeldoelen worden bekeken en zo nodig aangepast.

Wanneer de behandeling wordt afgerond ontvangt u een kopie van het eindverslag aan de verwijzend arts.

 

Ervaringsonderzoek

U ontvangt na de laatste behandeling (indien u hiermee akkoord gaat) een vragenlijst over uw tevredenheid en uw ervaring in onze praktijk. Dit wordt voor ons verstuurd via het onafhankelijk onderzoeksbureau Qualiview per mail. Voor ons is uw mening van groot belang, omdat wij hiermee onze service en kwaliteit kunnen verbeteren.

Wij zijn er trots op dat onze cliënten onze diensten hoog beoordelen en onze logopedisten willen aanraden aan anderen. Onder aan deze pagina laten wij de resultaten voor onze praktijk hiervan zien.

Lees hier meer over in het voorlichtingsdocument Qualiview in het Nederlands, Engels, Arabisch of Turks.

Bent u tevreden over de behandeling bij LogoPlus? We horen dit ook graag van u door een review op onze Facebook-pagina (klik hier)!

Kosten en vergoeding

Indien er een verwijzing van een arts is, worden de behandelingen volledig vergoed via de basisverzekering. Logopedisten behandelen o.a. op verwijzing van huisarts, specialist en tandarts. Indien wij deze verwijzing in ons bezit hebben, worden de declaraties van de behandelingen direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de declaraties. Het tarief per zitting verschilt per zorgverzekeraar en bedraagt tussen € 29,22 en € 40,53. Voor een eerste afspraak met intake en onderzoek, een aan-huis-behandeling of een behandeling pre-verbale logopedie geldt een toeslag.

Afmelden en verzuimtarief:
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren via telefoon of via email te worden afgezegd. Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zullen de gemaakte kosten voor de behandeling voor eigen rekening zijn. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform het behandeltarief, waarvoor u een factuur ontvangt die u per bank of contact kunt voldoen.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden.

Wij hebben in 2017 met alle zorgverzekeraars contracten getekend. Dit kunt u zelf controleren op deze website van Inpender. Dit betekent voor u dat u geen eigen bijdrage heeft voor de behandeling van uw kind en dat voor volwassenen alleen het eigen risico in rekening kan worden gebracht.

Bij gecontracteerde zorg geldt:

> Tot 18 jaar: logopedie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering
> Vanaf 18 jaar: logopedie wordt vergoed, de kosten worden verrekend met uw eigen risico

Voor meer informatie over vergoedingen verwijzen wij u naar de website van uw zorgverzekeraar en de website van onze beroepsvereniging NVLF. De tarieven die vergoed worden zijn voor elke zorgverzekeraar verschillend. Er is geen vaststaand tarief voor logopedie. Hieronder onze maximum tarieven bij zorg buiten de zorgverzekering om: 

Onze maximumtarieven 2017

Reguliere individuele zitting  € 40,53 
Specifieke individuele zitting preverbale logopedie           € 81,06
Uittoeslag  € 22,99
Eenmalig logopedisch onderzoek   € 81,06
Anamnese en onderzoek na verwijzing   € 81,06
Telefonische Zitting *  € 20,27
Overleg met derden, per half uur **  € 40,53
Verslaglegging aan derden, per half uur **  € 40,53

* wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed

 

Klachtenregeling

Ondanks onze zorgvuldige werkwijze kan het gebeuren dat er klachten zijn. Graag horen wij dit van u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Heeft u een klacht over of een geschil met uw logopedist, dan zal de logopedist u informeren over wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van Klachtenloket Paramedici (KLP). LogoPlus is via de NVLF aangesloten bij deze klachtenregeling.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens deze Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg is de logopedist verplicht tot: 

Ook voor een geschil kunt u terecht bij het KLP. Deze geschillenregeling is erkend door het ministerie van VWS.

Voor informatie 'Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist' klik hier.
Voor informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici klik hier.

  

De resultaten van het Qualiview onderzoek:

 

 

LogoPlus is nu ook te vinden op facebook.jpglike.jpg

© LogoPlus Rotterdam, alle rechten voorbehouden.