Lees hier het laatste nieuws!

Vraagbaak

 

Taal 

Hoe kom ik er achter of mijn kind een probleem heeft in de taalontwikkeling?

Kan het kwaad om ons kind een meertalige opvoeding te geven en zijn er tips voor?

Kan mijn kind een taalachterstand oplopen als ik weinig tegen hem praat?

Zijn televisie, computer of tablets schadelijk of juist ook een hulpmiddel bij de spraak- en taalontwikkeling? 

Spraak

Wanneer moet mijn kind alle letters kunnen uitspreken?

Wat als mijn kind van 5 jaar stottert?

Wat te doen als mijn kind lispelt of slist? 

 

Gehoor

Als ik mijn gehoor wil laten onderzoeken, waar kan ik dat doen?

Hoort mijn kind slecht of luistert hij niet?

 

Stem

Wat moet ik doen als mijn kind hees is?

 

Afwijkende mondgewoonten

Kan het kwaad dat mijn kind overdag vaak met zijn mond open zit?

Kan het kwaad dat mijn kind van zes nog duimt, en hoe leer ik het af?

 

Een andere vraag over logopedie? Stel hem dan via het Contactformulier, of via de Facebook-Pagina, wij zijn graag van dienst.

Ook dat is die Plus voor bereikbaarheid én kwaliteit!

 

 


 

Antwoorden

 

Hoe kom ik er achter of mijn kind een probleem heeft in de taalontwikkeling?

Kinderen leren praten op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Voor ouders kan het lastig zijn om te beoordelen of de spraak-taalontwikkeling van hun kind wel op niveau is. Op de website www.kindentaal.nl krijgt u informatie over wat uw kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen zeggen. Door de SNEL-test in te vullen krijgt u een globaal beeld van de minimale spreekprestaties, het taalbegrip en de vertelvaardigheden van uw kind. 

Terug

Kan het kwaad om ons kind een meertalige opvoeding te geven en zijn er tips voor?

De meeste kinderen zijn prima in staat meerdere talen te leren spreken. De volgende tips kunnen daarbij helpen;

- Gebruik één taal tegelijk.
- Spreek af op welk moment u welke taal spreekt.
- Spreek af wie van de ouders altijd Nederlands spreekt met het kind en wie de moedertaal.
- Het kind mag kiezen in welke taal hij of zij antwoord geeft.
- Als u heel slecht Nederlands spreekt, kunt u beter uw moedertaal gebruiken.
- Liever tot een leeftijd van 7 jaar geen derde taal erbij.
- Taalstimulering in de moedertaal is altijd goed.
- Taalstimulering in het Nederlands is belangrijk voor het leren op school.

Terug

 

Kan mijn kind een taalachterstand oplopen als ik weinig tegen hem praat?

Als je kind opgroeit in een omgeving waar veel wordt gesproken en veel gebruik wordt gemaakt van taal, heeft het kind een betere startpositie dan kinderen die opgroeien in een minder taalrijke omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om gesprekken en discussies, maar ook lezen en voorlezen zijn van belang bij het stimuleren van de taalontwikkeling.

Het is echter niet alleen de hoeveelheid taal die bepalend is, maar ook de kwaliteit en de variëteit of de wijze waarop taal wordt aangeboden. Gebruik geen kindertaal, geen ‘toet, toet’ maar ’auto’ en niet ‘Robje, limonade op?’ maar ‘Heb jij je limonade al opgedronken?’

Samen iets doen – zoals spelletjes, spelen, boodschappen doen – en daarover praten is belangrijk voor het ontwikkelen van de taal. 

Terug

 

Zijn televisie en computer schadelijk of juist ook een hulpmiddel bij de spraak- en taalontwikkeling?

De televisie en computer zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Televisie kijken en computeren kan heel leerzaam zijn voor uw kind, ook op het gebied van spraak- en taalontwikkeling. Dankzij de televisie en computer kan uw kind een kijkje nemen in andere werelden en kennismaken met dingen die anders niet op zijn pad zouden komen. Ben als ouder wel selectief welke websites uw kind mag bezoeken en naar welke tv-programma’s u uw kind laat kijken.

Terug

 

Wanneer moet mijn kind alle letters kunnen uitspreken?

De eerste klanken die een baby maakt zijn klinkers, die al vrij gauw worden aangevuld met medeklinkers. De m, n, p, b, d, t en de k zijn de eerste medeklinkers die een baby maakt. De volgorde van het aanleren van deze klanken is onbekend. Spelenderwijs gaat een baby experimenteren met deze klanken, waardoor medeklinker-klinkercombinaties ontstaan, zoals ‘ma, ma, pa, pa’. 

Op vijfjarige leeftijd kan een kind alle klanken maken die in de Nederlandse taal voorkomen. De uitspraak van de r en de s blijft echter voor veel kinderen nog wel moeilijk. Ook medeklinkercombinaties blijven in het begin problemen opleveren. Het moeilijkst zijn hierbij de sj, en de sch aan het begin van een woord en de sp aan het eind van een woord.

Rond het zesde jaar moet het kind alle losse klanken en medeklinkercombinaties uit kunnen spreken. Het is normaal dat een kind van zes jaar nog moeite heeft met goed uitspreken van woorden met drie of meer medeklinkers achter elkaar, zoals straat, herfst en spreeuw.

Terug

 

Wat als mijn kind van 5 jaar stottert?

Stotteren komt veel voor. Kleine kinderen hebben vaak veel te vertellen maar zijn nog niet zo bedreven in het spreken. Daardoor kunnen ze gaan stotteren. Tussen het tweede en vijfde jaar is de spraak- en taalontwikkeling nog in volle gang. Bij veel kinderen verdwijnt het stotteren vanzelf, maar bij sommige kinderen blijft het stotteren bestaan. Maakt u zich zorgen over het spreken van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met een logopedist. Ook kunt u zelf online een korte screening doen op: www.stotteren.nl .

Terug

 

Wat te doen als mijn kind lispelt of slist?

Het is altijd zinvol om eventueel duim-, vinger-, of speenzuigen en/ of mondademen af te leren. Dit vergroot de kans dat de uitspraak spontaan verbetert. Daarnaast kunt u thuis allerlei spelletjes doen om de spieren van het mondgebied te versterken, denk aan dingen blazen, dingen opzuigen, bijvoorbeeld door een rietje, je lippen allerlei trucjes laten doen, met je tong dingen oplikken etc. Ook is het belangrijk om veel voedsel te geven waar het kind op moet kauwen, hiermee versterk je automatisch de spieren. 

Terug

 

Als ik mijn gehoor wil laten onderzoeken, waar kan ik dat doen?

U kunt bij de audicien vragen om het gehoor eens te testen.  Op www.hoortest.nl kunt u ook een eerste indruk krijgen van uw gehoor. Bij twijfel kunt u het beste langs uw huisarts gaan. Indien nodig zal hij/zij u doorverwijzen naar een KNO-arts of een audiologisch centrum.

Terug

 

Hoort mijn kind slecht of luistert hij niet?

Als u twijfelt over het gehoor van uw kind, kunt u een afspraak maken bij uw huisarts om dit te bespreken. Wanneer er ook sprake is van een slechte verstaanbaarheid is het zeker aan te raden een afspraak te maken bij de logopedist om de spraakontwikkeling te onderzoeken.

Terug

 

Wat moet ik doen als mijn kind hees is?

Een kind is hees als het stemgeluid niet helder klinkt. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid of na een feestje. Als de stem daarna weer de kans krijgt om tot rust te komen, gaat de heesheid meestal snel over.

Gaat de heesheid niet over? Dan is het beter hier iets aan te doen. Op den duur kan verkeerd stemgebruik namelijk blijvende schade aan de stembanden veroorzaken. Uiteraard is het natuurlijk het beste om heesheid bij uw kind zoveel mogelijk te voorkomen, door het niet te veel hard te laten roepen, schreeuwen of zingen.

Terug

 

Kan het kwaad dat mijn kind overdag vaak met zijn mond open zit?

Ja,het kan nadelig zijn om veel door de mond te ademen. Er komen dan namelijk veel verkeerde bacteriën in de luchtwegen waardoor je sneller ziek wordt. Ook is het van invloed op de stand van je tanden. Als je met je mond open zit, kunnen de tanden teveel naar voren groeien. De meest natuurlijke en gezonde manier van ademen is ademen door de neus, met de lippen gesloten.

Terug

 

Kan het kwaad dat mijn kind van zes nog duimt, en hoe leer ik het af?

Ja, duimen kan problemen geven bij de spraakontwikkeling en kan ook invloed hebben op de stand van het gebit. Een kind heeft soms moeite om niet te duimen, omdat het gedrag onbewust is en een bevredigend gevoel geeft. Voor het afleren zijn er veel trucjes. U kunt bijvoorbeeld langzaamaan laten merken dat het kind te groot wordt om te duimen en dit duidelijk met hem of haar te bespreken. Ook kunt u een waarschuwingssignaal met uw kind afspreken als hij of zij duimt. Het is vooral belangrijk niets te forceren. Passend belonen wanneer uw kind zoals afgesproken niet duimt helpt een stuk beter.

Terug

 

LogoPlus is nu ook te vinden op facebook.jpglike.jpg

© LogoPlus Rotterdam, alle rechten voorbehouden.